تماس با دبیرخانه کتاب سال یزد

نشانی دبیرخانه کتاب سال یزد:

شهر تاریخی یزد، خیابان امام خمینی(ره)- نرسیده به میدان امیرچخماق- کوچه سهل بن علی- خانه تاریخی صدوقی – خانه فرهنگ صدوقی

تلفن:  36266660-035

ساعت تماس یا حضور: 7:30 الی 14:30

نمایش نشانی در گوگل مپ