برگزیدگان سومین دوره کتاب سال استان یزد

مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان سومین دوره کتاب سال یزد، جایزه ویژه شهید صدوقی با حضور مسئولان و شخصیت‌های فرهنگی و اهالی قلم، دانشگاهیان و حوزویان همزمان با روز قلم و به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله محمد صدوقی امام جمعه سابق در محل حسینیه شهید آیت الله صدوقی(جنب حظیره) در روز شانزدهم تیرماه 1398 برگزار شد.

شش کتاب برتر این دوره توسط هیئت داوران معرفی و انتخاب شدند. همچنین یک ناشر به عنوان ناشر برگزیده معرفی شد.

آثار برگزیده

هنر

معماری و شهرسازی

ـ اندیشه‌های شهرسازی در آثار متفکران ایرانی و مسلمان، تألیف حمید محمدی، یزد: دانشگاه یزد، 1397، 478 ص. (میانگین: 91 امتیاز).

 

تاریخ و جغرافیا

تاریخ

ـ زمان‌نگری و کیهان‌باوری در عصر صفویه: پنج جستار تاریخی در باب زمان و کیهان، تألیف بهزاد کریمی، تهران: ققنوس، 1396، 184 ص. (میانگین: 85 امتیاز).

کودک و نوجوان

ـ دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان، تألیف مظفر سالاری، براساس دایره‌المعارف قرآن کریم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1397، 3 ج. (میانگین: 89.5).

آثار شایستة تقدیر

معماری و شهرسازی

ـ مفهوم آهنگ طبیعت، تألیف مهدی صادق احمدی، یزد: انتشارات تدوین، 1397، 142 ص. (میانگین: 5/86 امتیاز).

 

نثر معاصر

ـ برج ناز، نوشتة هادی حکیمیان، تهران: شهرستان ادب، 1397، 366 ص. (میانگین: 70.5 امتیاز).

کودک و نوجوان

ـ کتاب رمضان، نوشتة بابک صابری، یزد: انتشارات کودکان، 1397، 36 ص. (میانگین: 79 امتیاز).

برگزیدگان سومین دوره کتاب سال استان یزد

برگزیدگان سومین دوره کتاب سال استان یزد

ناشربرتر

دبیرخانه کتاب سال استان یزد با حضور اعضا با توجه به معیارهای مطرح شده انتشارات اندیشمندان یزد را به عنوان ناشر برگزیده استانی در دوره سوم معرفی کرد.

ناشر برتر استان یزد

ناشر برتر استان یزد

0

بیانیه هئیت داوران سومین دوره جایزه کتاب سال استان یزد

گزارش سومین جایزة کتاب سال استانی یزد

 1. مراحل و چگونگي داوري و ارزيابي

الف) روش و فرآیند داوری

بر اساس آيين‌نامۀ جایزۀ کتاب سال استانی، داوري در چند مرحله انجام مي‌شود:

 1. ابتدا تمام کتاب‌ها از سوی گروه داوران مربوطه مورد ارزیابی قرارمی‌گیرند و آثاری که حداقل یک رأی مثبت را احراز کنند، به مرحلۀ دوم داوری راه می‌یابند.
 2. کتاب‌های راه‌یافته به مرحلۀ دوم از سوی دو داور ارزیابی می‌شوند و نتایج ارزیابی در فرم‌های ویژه‌ای که بدین منظور طراحی شده است، درج می‌شود. کتاب‌هایی که از 100 امتیاز حداقل 70 امتیاز کسب کنند، به مرحلۀ نهایی راه می‌یابند.
 3. در مرحلۀ نهایی در نشست مشترک داوران اصلی، آثار راه‌یافته به این مرحله، مورد بررسی و ملاحظۀ نهایی قرار می‌گیرند. چنانچه امتیاز اثر، 80 و بیش از 80 باشد، به‌عنوان برگزیده و در غیر این صورت به‌عنوان شایستۀ تقدیر به هيئت علمي جایزۀ کتاب سال استانی معرفی خواهد شد.
 4. در هيئت علمي نيز پس از بررسي آثار منتخب و داوري‌ها، آثار منتخب تأييدشده از سوي اعضاي اين هيئت، اعلام مي‌گردد.

 

ب) معیارهای بهترین کتاب

براساس آیین‌نامة کتاب سال استانی معیارهای بهترین کتاب به قرار زیر است:

ـ بدیع‌بودن موضوع کتاب؛

ـ رعایت استانداردها در ساختار، فصل‌بندی، نگارش، دستور زبان و گزینش واژگان؛

ـ رعایت استانداردها در ذکر منابع و مآخذ؛

ـ بالابودن عیار علمی محتوای کتاب؛

ـ بهره‌مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی؛

ـ پاکیزگی و آراستگی کتاب از حیث حروف‌چینی، صفحه‌آرایی و چاپ؛

ـ رعایت استانداردهای تصحیح و ترجمه درخصوص آثار ترجمه‌شده و تصحیح‌شده.

 

ج) دايرۀ داوري

در سومین جایزة کتاب سال استانی یزد آثار در موضوعات ده‌گانۀ رده‌بندي دیویی و نیز گروه کودک و نوجوان ارزيابي و داوري شد. در اين دوره، درمجموع 402 عنوان کتاب مورد ارزيابي قرارگرفت كه پس از داوري مرحلة اول 27 عنوان کتاب به مرحلۀ دوم راه يافت که از میان آثار یادشده، پس از ارزیابی دقیق و علمی هر اثر توسط حداقل دو نفر از داوران، 3 عنوان کتاب، «برگزیده» و 3 عنوان کتاب «شایستۀ تقدیر» شناخته شد.

 

د) داوران کتاب سال یزد در مرحلة دوم داوری

داوری و ارزیابی آثار این دوره از جایزة کتاب سال یزد را در مرحلة دوم داوری 14 تن از استادان و پژوهشگران دانشگاهی، حوزوی و مراکز مختلف پژوهشی و علمی به عهده داشتند که فهرست داوران براساس موضوعی در انتهای گزارش حاضر ذکر شده است.

 1. آثار منتخب

آثار برگزیده

هنر

معماری و شهرسازی

ـ اندیشه‌های شهرسازی در آثار متفکران ایرانی و مسلمان، تألیف حمید محمدی، یزد: دانشگاه یزد، 1397، 478 ص. (میانگین: 91 امتیاز).

 

 

تاریخ و جغرافیا

تاریخ

ـ زمان‌نگری و کیهان‌باوری در عصر صفویه: پنج جستار تاریخی در باب زمان و کیهان، تألیف بهزاد کریمی، تهران: ققنوس، 1396، 184 ص. (میانگین: 85 امتیاز).

 

 

کودک و نوجوان

ـ دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان، تألیف مظفر سالاری، براساس دایره‌المعارف قرآن کریم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1397، 3 ج. (میانگین: 89.5).

 

آثار شایستة تقدیر

معماری و شهرسازی

ـ مفهوم آهنگ طبیعت، تألیف مهدی صادق احمدی، یزد: انتشارات تدوین، 1397، 142 ص. (میانگین: 5/86 امتیاز).

 

ادبیات

نثر معاصر

ـ برج ناز، نوشتة هادی حکیمیان، تهران: شهرستان ادب، 1397، 366 ص. (میانگین: 70.5 امتیاز).

 

کودک و نوجوان

ـ کتاب رمضان، نوشتة بابک صابری، یزد: انتشارات کودکان، 1397، 36 ص. (میانگین: 79 امتیاز).

 

 

 1. کتاب‌های راه‌یافته به مرحلة داوری

فلسفه و روان‌شناسی

تعداد کل آثار داوری‌شده: 75/ تعداد آثار انتخابی: 2

 

دین

تعداد کل آثار داوری‌شده: 33/ تعداد آثار انتخابی: 3

 

علوم اجتماعی

تعداد کل آثار داوری‌شده: 38/ تعداد آثار انتخابی: 4

 

علوم خالص

تعداد کل آثار داوری‌شده: 11/ تعداد آثار انتخابی: ـ

 

علوم کاربردی

تعداد کل آثار داوری‌شده: 57/ تعداد آثار انتخابی: 1

 

هنر و معماری

تعداد کل آثار داوری‌شده: 27/ تعداد آثار انتخابی: 3

 

 

ادبیات

تعداد کل آثار داوری‌شده: 99/ تعداد آثار انتخابی: 4

 

تاریخ و جغرافیا

تعداد کل آثار داوری‌شده: 14/ تعداد آثار انتخابی: 2

 

کودک و نوجوان

تعداد کل آثار داوری‌شده: 34/ تعداد آثار انتخابی: 4

 

یزد شناسی

تعداد کل آثار داوری‌شده: 14/ تعداد آثار انتخابی: 4

 

 

 

 1. داوران مرحلة دوم داوری
 2. اعتمادی، محمدمهدی؛
 3. بوذری، علی؛
 4. پارسی‌نژاد، کامران؛
 5. حافظیان‌رضوی، سیدکاظم؛
 6. خورشاهیان، هادی؛
 7. زروانی، مجتبی؛
 8. شیخ‌الحکمایی، محمدعلی؛
 9. عباسلو، احسان؛
 10. علمی، قربان؛
 11. کیانفر، جمشید؛
 12. گوهری‌پور، مرتضی؛
 13. میرشاه‌زاده، شروین؛
 14. میرمحمدصادق، سیدسعید؛
 15. یکتا، حسین.

 

همچنین دبیرخانه کتاب سال استان یزد با حضور اعضا با توجه به معیارهای مطرح شده انتشارات اندیشمندان یزد را به عنوان ناشر برگزیده استانی در دوره سوم معرفی کرد.

 

 

0

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه دومین دوره کتاب سال یزد

باحضور رضا داوری اردکانی فیلسوف و متفکر ایرانی آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان دومین دوره کتاب سال یزد جایزه ویژه شهید صدوقی پنجشنبه شب مورخ 14 تیرماه 97 در تالار فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برگزار شد.

بیشتر بخوانید →

0
سایت کتاب سال یزد یادمان شهید صدوقی