برگزیدگان سومین دوره کتاب سال استان یزد

مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان سومین دوره کتاب سال یزد، جایزه ویژه شهید صدوقی با حضور مسئولان و شخصیت‌های فرهنگی و اهالی قلم، دانشگاهیان و حوزویان همزمان با روز قلم و به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله محمد صدوقی امام جمعه سابق در محل حسینیه شهید آیت الله صدوقی(جنب حظیره) در روز شانزدهم تیرماه 1398 برگزار شد.

شش کتاب برتر این دوره توسط هیئت داوران معرفی و انتخاب شدند. همچنین یک ناشر به عنوان ناشر برگزیده معرفی شد.

آثار برگزیده

هنر

معماری و شهرسازی

ـ اندیشه‌های شهرسازی در آثار متفکران ایرانی و مسلمان، تألیف حمید محمدی، یزد: دانشگاه یزد، 1397، 478 ص. (میانگین: 91 امتیاز).

 

تاریخ و جغرافیا

تاریخ

ـ زمان‌نگری و کیهان‌باوری در عصر صفویه: پنج جستار تاریخی در باب زمان و کیهان، تألیف بهزاد کریمی، تهران: ققنوس، 1396، 184 ص. (میانگین: 85 امتیاز).

کودک و نوجوان

ـ دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان، تألیف مظفر سالاری، براساس دایره‌المعارف قرآن کریم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1397، 3 ج. (میانگین: 89.5).

آثار شایستة تقدیر

معماری و شهرسازی

ـ مفهوم آهنگ طبیعت، تألیف مهدی صادق احمدی، یزد: انتشارات تدوین، 1397، 142 ص. (میانگین: 5/86 امتیاز).

 

نثر معاصر

ـ برج ناز، نوشتة هادی حکیمیان، تهران: شهرستان ادب، 1397، 366 ص. (میانگین: 70.5 امتیاز).

کودک و نوجوان

ـ کتاب رمضان، نوشتة بابک صابری، یزد: انتشارات کودکان، 1397، 36 ص. (میانگین: 79 امتیاز).

برگزیدگان سومین دوره کتاب سال استان یزد

برگزیدگان سومین دوره کتاب سال استان یزد

ناشربرتر

دبیرخانه کتاب سال استان یزد با حضور اعضا با توجه به معیارهای مطرح شده انتشارات اندیشمندان یزد را به عنوان ناشر برگزیده استانی در دوره سوم معرفی کرد.

ناشر برتر استان یزد

ناشر برتر استان یزد

0

بیانیه هئیت داوران سومین دوره جایزه کتاب سال استان یزد

گزارش سومین جایزة کتاب سال استانی یزد

 1. مراحل و چگونگي داوري و ارزيابي

الف) روش و فرآیند داوری

بر اساس آيين‌نامۀ جایزۀ کتاب سال استانی، داوري در چند مرحله انجام مي‌شود:

 1. ابتدا تمام کتاب‌ها از سوی گروه داوران مربوطه مورد ارزیابی قرارمی‌گیرند و آثاری که حداقل یک رأی مثبت را احراز کنند، به مرحلۀ دوم داوری راه می‌یابند.
 2. کتاب‌های راه‌یافته به مرحلۀ دوم از سوی دو داور ارزیابی می‌شوند و نتایج ارزیابی در فرم‌های ویژه‌ای که بدین منظور طراحی شده است، درج می‌شود. کتاب‌هایی که از 100 امتیاز حداقل 70 امتیاز کسب کنند، به مرحلۀ نهایی راه می‌یابند.
 3. در مرحلۀ نهایی در نشست مشترک داوران اصلی، آثار راه‌یافته به این مرحله، مورد بررسی و ملاحظۀ نهایی قرار می‌گیرند. چنانچه امتیاز اثر، 80 و بیش از 80 باشد، به‌عنوان برگزیده و در غیر این صورت به‌عنوان شایستۀ تقدیر به هيئت علمي جایزۀ کتاب سال استانی معرفی خواهد شد.
 4. در هيئت علمي نيز پس از بررسي آثار منتخب و داوري‌ها، آثار منتخب تأييدشده از سوي اعضاي اين هيئت، اعلام مي‌گردد.

 

ب) معیارهای بهترین کتاب

براساس آیین‌نامة کتاب سال استانی معیارهای بهترین کتاب به قرار زیر است:

ـ بدیع‌بودن موضوع کتاب؛

ـ رعایت استانداردها در ساختار، فصل‌بندی، نگارش، دستور زبان و گزینش واژگان؛

ـ رعایت استانداردها در ذکر منابع و مآخذ؛

ـ بالابودن عیار علمی محتوای کتاب؛

ـ بهره‌مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی؛

ـ پاکیزگی و آراستگی کتاب از حیث حروف‌چینی، صفحه‌آرایی و چاپ؛

ـ رعایت استانداردهای تصحیح و ترجمه درخصوص آثار ترجمه‌شده و تصحیح‌شده.

 

ج) دايرۀ داوري

در سومین جایزة کتاب سال استانی یزد آثار در موضوعات ده‌گانۀ رده‌بندي دیویی و نیز گروه کودک و نوجوان ارزيابي و داوري شد. در اين دوره، درمجموع 402 عنوان کتاب مورد ارزيابي قرارگرفت كه پس از داوري مرحلة اول 27 عنوان کتاب به مرحلۀ دوم راه يافت که از میان آثار یادشده، پس از ارزیابی دقیق و علمی هر اثر توسط حداقل دو نفر از داوران، 3 عنوان کتاب، «برگزیده» و 3 عنوان کتاب «شایستۀ تقدیر» شناخته شد.

 

د) داوران کتاب سال یزد در مرحلة دوم داوری

داوری و ارزیابی آثار این دوره از جایزة کتاب سال یزد را در مرحلة دوم داوری 14 تن از استادان و پژوهشگران دانشگاهی، حوزوی و مراکز مختلف پژوهشی و علمی به عهده داشتند که فهرست داوران براساس موضوعی در انتهای گزارش حاضر ذکر شده است.

 1. آثار منتخب

آثار برگزیده

هنر

معماری و شهرسازی

ـ اندیشه‌های شهرسازی در آثار متفکران ایرانی و مسلمان، تألیف حمید محمدی، یزد: دانشگاه یزد، 1397، 478 ص. (میانگین: 91 امتیاز).

 

 

تاریخ و جغرافیا

تاریخ

ـ زمان‌نگری و کیهان‌باوری در عصر صفویه: پنج جستار تاریخی در باب زمان و کیهان، تألیف بهزاد کریمی، تهران: ققنوس، 1396، 184 ص. (میانگین: 85 امتیاز).

 

 

کودک و نوجوان

ـ دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان، تألیف مظفر سالاری، براساس دایره‌المعارف قرآن کریم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1397، 3 ج. (میانگین: 89.5).

 

آثار شایستة تقدیر

معماری و شهرسازی

ـ مفهوم آهنگ طبیعت، تألیف مهدی صادق احمدی، یزد: انتشارات تدوین، 1397، 142 ص. (میانگین: 5/86 امتیاز).

 

ادبیات

نثر معاصر

ـ برج ناز، نوشتة هادی حکیمیان، تهران: شهرستان ادب، 1397، 366 ص. (میانگین: 70.5 امتیاز).

 

کودک و نوجوان

ـ کتاب رمضان، نوشتة بابک صابری، یزد: انتشارات کودکان، 1397، 36 ص. (میانگین: 79 امتیاز).

 

 

 1. کتاب‌های راه‌یافته به مرحلة داوری

فلسفه و روان‌شناسی

تعداد کل آثار داوری‌شده: 75/ تعداد آثار انتخابی: 2

 

دین

تعداد کل آثار داوری‌شده: 33/ تعداد آثار انتخابی: 3

 

علوم اجتماعی

تعداد کل آثار داوری‌شده: 38/ تعداد آثار انتخابی: 4

 

علوم خالص

تعداد کل آثار داوری‌شده: 11/ تعداد آثار انتخابی: ـ

 

علوم کاربردی

تعداد کل آثار داوری‌شده: 57/ تعداد آثار انتخابی: 1

 

هنر و معماری

تعداد کل آثار داوری‌شده: 27/ تعداد آثار انتخابی: 3

 

 

ادبیات

تعداد کل آثار داوری‌شده: 99/ تعداد آثار انتخابی: 4

 

تاریخ و جغرافیا

تعداد کل آثار داوری‌شده: 14/ تعداد آثار انتخابی: 2

 

کودک و نوجوان

تعداد کل آثار داوری‌شده: 34/ تعداد آثار انتخابی: 4

 

یزد شناسی

تعداد کل آثار داوری‌شده: 14/ تعداد آثار انتخابی: 4

 

 

 

 1. داوران مرحلة دوم داوری
 2. اعتمادی، محمدمهدی؛
 3. بوذری، علی؛
 4. پارسی‌نژاد، کامران؛
 5. حافظیان‌رضوی، سیدکاظم؛
 6. خورشاهیان، هادی؛
 7. زروانی، مجتبی؛
 8. شیخ‌الحکمایی، محمدعلی؛
 9. عباسلو، احسان؛
 10. علمی، قربان؛
 11. کیانفر، جمشید؛
 12. گوهری‌پور، مرتضی؛
 13. میرشاه‌زاده، شروین؛
 14. میرمحمدصادق، سیدسعید؛
 15. یکتا، حسین.

 

همچنین دبیرخانه کتاب سال استان یزد با حضور اعضا با توجه به معیارهای مطرح شده انتشارات اندیشمندان یزد را به عنوان ناشر برگزیده استانی در دوره سوم معرفی کرد.

 

 

0

برگزاری آیین روز «یزد؛ پایتخت کتاب ایران»

آیین روز «یزد؛ پایتخت کتاب ایران» با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی و رییس سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در محل غرفه یزد برگزار گردید.

همچنین در این مراسم از پوستر جایزه کتاب سال یزد رونمایی شد.

کتاب سال یزد

0

فراخوان دوره سوم کتاب سال استان یزد | شرایط و زمانبندی

فراخوان سومین دوره کتاب سال استان یزد منتشر و شرایط و زمانبندی شرکت در این رویداد فرهنگی به شرح زیر اعلام می شود: 

اهداف دوره سوم کتاب سال یزد

 • شناسایی و معرفی كتاب های برتر؛
 • کمک به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مكتوب جامعه اسلامی؛
 • معرفی و توسعه هویت فرهنگی
 • حمایت از نویسندگان و پدیدآورندگان برای معرفی و توسعه شهر میراث جهانی یزد
 • حمایت از ناشران و تلاشگران عرصه کتاب در استان یزد در راستای حمایت از تولید آثار مکتوب بومی

 معرفی

جایزه كتاب سال استان یزد یادمان شهید آیت ا… صدوقی بر اساس رویکرد توسعه فرهنگی اجتماعی بنا نهاده شده است. این جایزه هر ساله توسط خانه فرهنگ صدوقی و  مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و موسسه خانه کتاب ایران به شناسایی و معرفی كتاب های برتر، كمك به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مكتوب جامعه اسلامی، حفظ استقلال و هویت فرهنگی و حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد و متخصص كتاب و تلاش برای توسعه آموزشی در عرصه نویسندگی برگزار می شود.

 

شرایط دوره سوم کتاب سال یزد

آثار مورد ارزیابی در جایزۀ كتاب سال دوره سوم  بر اساس شرایط زیر بررسی می شوند:

 1. آثار قابل ارزیابی از تاریخ فروردین 1396 لغایت اردیبشت 1398 که چاپ و برگه اعلام وصول داشته باشند قابل ارائه در کتاب سال می باشند. ملاك سال انتشار، شناسنامۀ كتاب خواهد بود.
 2. کتاب نباید در دوره های قبلی کتاب سال استان یزد، شرکت کرده باشد
 3. در دوره سوم کتاب سال استان یزد شرط پذیرش کتاب با کتاب هایی است که توسط ناشرین استان یزد یا نویسندگان استان یزد و یا با موضوع یزد نگارش شده باشند.
 4. آثار قابل ارزیابی و پذیرش کلیه کتاب هایی است که با موضوع گروه های دوزاده گانه کتاب سال یزد همخوانی داشته باشد.
 5. علاوه بر گروه های دوازده گانه، در هر دوره کتاب سال، بخش ویژه به یک موضوع از پیش معرفی شده، اختصاص خواهد داشت.
 6. ویراست جدید كتاب های علمی، چنانچه به تشخیص گروه داوری حداقل 40% نسبت به ویراست قبلی تغییر كرده باشد، در صورت عدم برگزیده شدن، مجدداً قابل بررسی خواهد بود.
 7. کتاب ها می توانند در سه حوزه تالیف، ترجمه و احیای متون پذیرش شوند. منظور از تألیف پدیدآوردن اثری است كه محصول خلاقیت ذهن و هنر نویسنده و یا نتیجۀ تحقیق و ابتكار او باشد و اقتباس از كار دیگران محسوب نشود. ترجمه، برگردان درست و دقیق كتاب از زبان های دیگر به فارسی است. احیای متون به معنای بازخوانی، بازنویسی و آماده سازی یك متن بر اساس نسخ معتبر و ارائه نزدیك ترین متن به نوشتۀ مؤلف است.
 8. هر مجلد از کتاب های دوره ای، در صورت استقلال محتوایی حکم یك کتاب مستقل را دارد؛ در غیر این صورت، بررسی کتاب منوط به انتشار بیش از نیمی از مجلدات است. مرجع تشخیص این امر داوران هر موضوع می باشند
 9. مجموعه مقالات یا سخنرانی هایی كه به صورت كتاب چاپ شده اند در صورتی داوری می شوند كه موضوع واحد و یا نویسندۀ واحد داشته باشد.
 10. كتاب های كمك آموزشی و افست از دایرۀ انتخاب و داوری جایزۀ كتاب سال خارج می شوند.
 11. هر عنوان کتاب باید، دو نسخه در اختیار دبیرخانه قرار گیرد. شایان ذکر است نسخه های دریافتی، عودت داده نخواهد شد.

 معیارهای داوری:

معیارهای ارزیابی کتاب برگزیده یا شایسته تقدیر سال عبارت اند از:

 • تأثیرگذاری در ارتقای سطح علمی و فرهنگی ،
 • تازگی و نوآوری در موضوع، ساختار، پرداخت و نگاه کتاب،
 • رعایت استانداردها در ساخت، فصل بندی، نگارش، دستور زبان و واژگان،
 • رعایت استانداردها در ذكر منابع و مآخذ در آثار تحقیقی و پژوهشی،
 • بهره مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی،
 • ارزشمندی علمی و محتوایی کتاب،
 • استحکام و زیبایی زبان،
 • التزام به ارزش های فرهنگی، دینی و انسانی،
 • برخورداری از قدرت اقناع و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب،
 • رعایت استانداردهای تألیف، تصحیح و ترجمه،
 • پاكیزگی و آراستگی كتاب از حیث حروف چینی، صفحه بندی و چاپ.

 

معیارهای انتخاب ناشر برتر استان یزد:

تعداد عنوان‏‌هایی که ناشر حق نشر آن را بر اساس قرارداد به یکی از ناشران خارجی واگذار کرده است (اعتبار قرارداد از سوی داوران ارزیابی خواهد شد)

تناسب کتاب‏های ناشر با نیازهای علمی و فرهنگی جامعه

کیفیت ارائه آثار از حیث امور ویرایش فنی، حروفچینی، صفحه‌آرایی، گرافیک، کیفیت تولید (چاپ، مواد و صحافی)

تعداد کتاب‌هایی که به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جایزه جلال آل احمد و یا پروین برگزیده شده‌‏اند

تعداد کتاب‌هایی که در جشنواره‌های معتبر داخلی (اعم از دولتی و غیردولتی) جایزه گرفته‏‌اند

نوآوری و ابتکارات مرتبط با ترویج ، توزیع و توسعه نشر کشور (اعم از سایت، نشریه، نقد کتاب، رونمایی و حضور در بازارهای جهانی)

میزان بهره‌مندی از گروه‌های کارشناسی یا هیأت علمی (به تناسب موضوع فعالیت ناشر)

انتشار کتاب‌های تألیفی ارزشمند نفیس، با رویکرد فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسلامی

انتشار کتاب‌های تألیفی مرجع در حوزه های گوناگون

پاسداری از زبان فارسی و توجه به ویرایش ادبی

فعالیت تخصصی موثر در یک یا چند حوزه موضوع مشخص

 

زمان بندی دوره سوم کتاب سال یزد:

دبیر خانه كتاب سال با اطلاع رسانی به نحو مقتضی، از تمام ناشران، مؤلفان، مترجمان و مصحّحان استان یزد و كشور دعوت می کند. فراخوان از مهرماه سال نود و هفت اعلام می گردد.

مهلت ارسال کتاب به دبیرخانه در دوره سوم کتاب سال تا اول خرداد ماه سال 1398 می باشد. زمان اعلام برگزیدگان و مراسم اهدای جوایز برگزیدگان كتاب سال استان یزد، همزمان با سالگرد شهادت شهید آیت الله صدوقی و روز قلم در تاریخ چهاردهم تیرماه برگزار خواهد شد.

 

برای ثبت نام در جایزه دوره سوم کلیک کنید

0

مهلت ارسال اثر به دومین دوره کتاب سال یزد پایان یافت

حجت الاسلام دکتر شهاب الدین وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری موفق نخستین دوره کتاب سال یزد در سال ۹۴ اظهار داشت: دوره دوم تیرماه همزمان با سالروز شهادت شهید صدوقی و روز قلم در یزد برگزار می شود.

وی با اشاره به تمدید مهلت ارسال اثر برای گزینش و پذیرش ادامه داد: با پایان مهلت ارسال آثار، آثار ارسالی به مرحله داوری می رسد و کتابها داوری شده و روز ۱۴ تیرماه برای اعلام اسامی برندگان در نظر گرفته شده است.

دبیر علمی دومین دوره کتاب سال استان یزد با بیان اینکه برای پذیرش و داوری آثار شرایطی در نظر گرفته شده که لازم است مورد توجه قرار گیرد اضافه کرد: کتاب ها برای پذیرش و داوری باید یکی از سه شرط در نظر گرفته شده را دارا باشد در غیر اینصورت از مرحله پذیرش و داوری حذف خواهند شد.

وی­ با بیان اینکه کتاب سال یزد ویژه این استان است و آثار باید در این زمینه باشد عنوان کرد: شرط داوری و پذیرش آثار، انتشار و چاپ کتاب توسط ناشر یزدی است یا اینکه موضوع کتاب باید درباره یزد باشد.

حجت الاسلام وحیدی تصریح کرد: در صورتی که اثر ارسال شده به دومین دوره کتاب سال یزد دارای این دو شرط نباشد لازم است حتما از سوی نویسنده یزدی نوشته شده باشد تا مورد پذیرش و داوری قرار گیرد.

وی درادامه با اشاره به اینکه آثار باید در ده گروه اعلام شده باشند اظهار داشت: از جمله مهمترین ویژگی و تفاوتی که برگزاری این دوره با دوره قبل دارد انتخاب ناشر برتر استانی برای نخستین بار است.

دبیر علمی دومین دوره کتاب سال استان یزد اظهار داشت: همچنین در این دوره در هر گروه یک کتاب برگزیده خواهیم داشت.

وی مهمترین هدف این دوره را شناسایی و معرفی کتاب های برتر، کمک به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مکتوب، معرفی و توسعه هویت فرهنگی، حمایت از ناشران، نویسندگان و پدیدآورندگان اعلام کرد.

به گزارش مهر، دبیرخانه دومین دوره کتاب سال استان یزد در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و اقع شده و تارنمای اینترنتی www.yazdaward.ir باهدف اطلاع رسانی کتاب سال استان یزد راه اندازی شده است.

0

کتاب سال یزد به‌دنبال گسترش فرهنگ بومی این استان است

سیدخلف حوتی‌نژاد معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد درباره این دوره از جایزه کتاب سال یزد گفت: دومین دوره کتاب سال یزد(جایزه ویژه شهید صدوقی) با هدف یزد‌شناسی و تقدیر از آثار مرتبط با استان یزد راه‌اندازی شده است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با همکاری موسسه خانه کتاب در تهران و مشارکت خانه فرهنگ شهید صدوقی(سومین شهید محراب) این مراسم را برگزار می‌کند.

وی درباره اهداف برگزاری این مراسم گفت: به‌نوعی می‌خواهیم فرهنگ بومی یزد را گسترش دهیم و نویسندگان را به بومی‌نویسی و تالیف آثار درباره منطقه جغرافیایی که در آن قرار گرفته‌اند، ترغیب کنیم تا کارهای پژوهشی خود را به این سمت سوق دهند. در این دوره هم مانند دوره قبل در تمامی موضوعات تاریخ، جغرافیا، ادبیات، کلیات، هنر و معماری، مفاخر و محیط‌زیست پذیرش اثر داشتیم.

حوتی‌نژاد درباره آمار ارسال‌کنندگان اثر به دبیرخانه افزود: باتوجه به اینکه هنوز مهلت ارسال آثار به اتمام نرسیده است و تا پایان بهمن ماه ادامه دارد، نمی‌توانم آمار دقیقی از شرکت‌کنندگان و استقبال‌کنندگان بدهم و لازم به ذکر است که قرار نیست از نظر کمی در سال‌های اولیه برگزاری این جایزه کتاب سال به نتیجه برسیم بلکه استمرار این جریان برای ما اهمیت بیشتری دارد.

وی افزود: در دوره اول تلاشمان بیشتر بر روی شناساندن این جایزه و ایجاد انگیزه برای نویسندگان و ناشران یزدی بود که تا حدودی موفق شدیم. البته حمایت موسسه خانه آیت‌الله صدوقی در برگزاری این جایزه کتاب سال در هر دو دوره قطعا موثر بوده است.

وی درباره داوری دومین دوره جایزه کتاب‌سال استان یزد، گفت: داوری آثار برعهده خانه‌کتاب است که با همان سبک و سیاق داوری کتاب سال صورت می‌گیرد و هر اثری جداگانه، در موضوع ویژه خود داوری می‌شوند.

حوتی نژاد گفت: آثاری که به همایش ارسال می‌شوند ابتدا به خانه‌کتاب در تهران و بعد از آن آثار برگزیده شده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد فرستاده می‌شوند.

وی افزود: حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و ناشرانی که در زمینه معرفی یزد و یزد‌‌پژوهی به تالیف اثر پرداختند و معرفی و تعیین زوایای مختلف فرهنگ و هویت یزد به جهانیان، از‌جمله اهداف این جایزه است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه یزد به‌عنوان اولین شهر تاریخی در کشور، ثبت جهانی شد ضرورت وجود چنین همایش‌هایی دیده شده است. همچنین از دیگر اهداف ما ایجاد فضایی است که در سال‌های آتی بتوانیم در مقیاس وسیع‌تری به معرفی این شهر بپردازیم و با ترجمه کتاب‌های برگزیده شده گامی مثبت برای نیل به این هدف برداریم.

وی در انتها افزود: در هر حوزه یک کتاب برگزیده می‌شود که به هر برگزیده 5 سکه در نظر گرفته شده است. عنوان جایزه با نام«جایزه ویژه شهید صدوقی» با برند یزد شهر جهانی، تدارک دیده شده است که از سوی خانه فرهنگ شهید صدوقی مانند سال گذشته اعطا می‌شود.

0

نحوه داوری و معیارهای داوری کتاب سال یزد چیست؟

هیأت داوران توسط موسسه خانه کتاب ایران  از بین داوران کتاب سال ایران انتخاب می شوند.

داوری و انتخاب کتاب سال طی دو مرحله صورت می پذیرد:

مرحلۀ اول: ابتدا تمام کتاب های ارسال شده هر گروه به دبیرخانه در جلسه ای مشترك توسط هیأت داوری در گروه مربوط ارزیابی می شود و آثار با رأی اكثریت اعضای هیئت داوران (از هر گروه سه کتاب) به مرحله بعد راه می یابند.

مرحلۀ دوم: كتاب های راه یافته به مرحله دوم داوری توسط “هیات داوری برگزیده” بررسی می شوند و اعلام می شوند.

 • در هر گروه یک کتاب به عنوان اثر برگزیده انتخاب می شود.
 • هیات داوران می تواند پنج کتاب را از بین مجموع یازده گروه به عنوان شایسته تقدیر معرفی کند.
 • انتخاب یک ناشربرتر بر اساس معیارهای اعلام شده نیز در حوزه وظایف هیات داوری برگزیده است.\معیارهای داوری:

  معیارهای ارزیابی کتاب برگزیده یا شایسته تقدیر سال عبارت اند از:

  • تأثیرگذاری در ارتقای سطح علمی و فرهنگی ،
  • تازگی و نوآوری در موضوع، ساختار، پرداخت و نگاه کتاب،
  • رعایت استانداردها در ساخت، فصل بندی، نگارش، دستور زبان و واژگان،
  • رعایت استانداردها در ذكر منابع و مآخذ در آثار تحقیقی و پژوهشی،
  • بهره مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی،
  • ارزشمندی علمی و محتوایی کتاب،
  • استحکام و زیبایی زبان،
  • التزام به ارزش های فرهنگی، دینی و انسانی،
  • برخورداری از قدرت اقناع و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب،
  • رعایت استانداردهای تألیف، تصحیح و ترجمه،
  • پاكیزگی و آراستگی كتاب از حیث حروف چنینی، صفحه بندی و چاپ.

  معیارهای انتخاب ناشر برتر استان:

  تعداد عنوان‏‌هایی که ناشر حق نشر آن را بر اساس قرارداد به یکی از ناشران خارجی واگذار کرده است (اعتبار قرارداد از سوی داوران ارزیابی خواهد شد)

  تناسب کتاب‏های ناشر با نیازهای علمی و فرهنگی جامعه

  کیفیت ارائه آثار از حیث امور ویرایش فنی، حروفچینی، صفحه‌آرایی، گرافیک، کیفیت تولید (چاپ، مواد و صحافی)

  تعداد کتاب‌هایی که به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جایزه جلال آل احمد و یا پروین برگزیده شده‌‏اند

  تعداد کتاب‌هایی که در جشنواره‌های معتبر داخلی (اعم از دولتی و غیردولتی) جایزه گرفته‏‌اند

  نوآوری و ابتکارات مرتبط با ترویج ، توزیع و توسعه نشر کشور (اعم از سایت، نشریه، نقد کتاب، رونمایی و حضور در بازارهای جهانی)

  میزان بهره‌مندی از گروه‌های کارشناسی یا هیأت علمی (به تناسب موضوع فعالیت ناشر)

  انتشار کتاب‌های تألیفی ارزشمند نفیس، با رویکرد فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسلامی

  انتشار کتاب‌های تألیفی مرجع در حوزه های گوناگون

  پاسداری از زبان فارسی و توجه به ویرایش ادبی

  فعالیت تخصصی موثر در یک یا چند حوزه موضوع مشخص

0

دومین دوره کتاب سال یزد برگزار می شود

 معاون فرهنگی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با اعلام فراخوان دومین دوره کتاب سال یزد (جایزه ویژه شهید صدوقی) گفت: این دوره کتاب سال با هدف یزدشناسی و تجلیل از آثار مرتبط با این استان برگزار کند.

سیدخلف حوتی نژاد روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: دبیرخانه کتاب سال یزد از پدید آورندگان، مترجمان، مصححان و ناشران دعوت می کند کتاب یا کتابهای پیشنهادی خود را که در آن به موضوع یزد پرداخته شده باشد، به دبیرخانه ارسال کنند.
وی، معرفی و تعیین زوایای مختلف فرهنگ و هویت یزد به جهانیان و حمایت و تشویق مولفان، مترجمان، مصححان و ناشرانی که در معرفی یزد و یزد پژوهی قلم می زنند را از جمله اهداف برگزاری دوره کتاب سال یزد عنوان کرد.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در باره شرایط شرکت در این دوره گفت: آثار ارسالی برای نخستین بار باید در 2 سال اخیر (از سال 1394 به بعد) چاپ شده و در دوره های قبلی کتاب سال یزد شرکت نکرده باشند.
حوتی نژاد افزود: کتاب باید دارای برگه اعلام وصوب و به نحوی با موضوع تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، ادب، مفاخر و محیط زیست یزد مرتبط باشد.
وی ادامه داد: فقط آثاری در این جایزه داوری و ارزیابی می شوند که پدیدآورنده یا ناشر کتاب، کاربرگ ثبت نام را در تارنمای جایزه تکمیل و به همراه 2 نسخه از کتاب ارسال کند.
وی مهلت ارسال آثار را 30 دی ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: به برگزیدگان این دوره جوایز ارزنده ای اهدا می شود.
نخستین دوره کتاب سال استان یزد اسفند 1394 برگزار شده بود.

0

برگزیدگان نخستین دوره کتاب سال یزد معرفی شدند

رگزیدگان کتاب سال یزد با جایزه ویژه شهید صدوقی برای نخستین بار در استان یزد مورد تجلیل قرار گرفتند.

این برگزیدگان که کتاب‌های آنها در دوره چهارساله سال ۹۰ تا ۹۴ منتشر شده است، شامل ۱۴ نفر هستند که شش نفر آنها با رای داوران خانه کتاب ایران، برگزیده و هشت نفر دیگر شایسته تقدیر شدند.

کتاب‌های «قنات زارچ» نوشته علی‌اصغر سمسار یزدی، «فرهنگ‌نامه یزد» نوشته اکبر قلمسیاه، «فرهنگ مشاغل استان یزد» نوشته صدیقه رمضانخانی، «بادگیر شاهکار مهندسی ایران» نوشته مهدی بهادری‌نژاد و علیرضا دهقانی، «گنجینه فرهنگ آثار معماری استان یزد» نوشته لیلا پهلوان ‌زاده و «برج قحطی» نوشته هادی حکیمیان، کتاب‌های برگزیده نخستین دوره کتاب سال استان یزد شدند.

همچنین کتاب‌های «کتاب‌شناسی وحشی بافقی» نوشته حسین مسرت، «دیوان صمصام یزدی» نوشته میرزا محمدعلی عالمی، «فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه الغدیر یزد» نوشته سمیره کریمی، «فرهنگ عامه ابرکوه» نوشته مسعود حاجی‌زاده میمندی، «تحلیل زبان‌شناختی گویش یزدی» نوشته فخرالسادات خامسی هامانه، «مهندسی و معماری آب‌انبارهای یزد» نوشته علیرضا دهقانی، «یزد در اسناد مطبوعاتی» نوشته محمد حاجی شعبانی و «از باغ‌ها به بعد» نوشته معصومه میرابوطالبی نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

این مراسم با حضور استاندار یزد، امام جمعه موقت یزد، یادگار شهید صدوقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران و جمعی از مولفان، نویسندگان و اصحاب قلم استان یزد برگزار شد.

خبرگزاری مهر

0
سایت کتاب سال یزد یادمان شهید صدوقی